מיועד לגילאי 7+ תכונות שהמשחק מפתח המשחק שיקנה לילדך מושגים יסודיים וחשובים בלימוד הגמרא תוך מסא מרתק בין ערי התורה בבבל והיכרות עם חיי העמוראים


99