מוצר מעולה להפעלת הילדים בבית גם פעילות ספוטיבית מגיע עם חישוקים גמישים מחברים ומחוגת פעילות -הדר