משחק לתרגול חיבור, חיסור והשוואת גדלים. מגיע עם מאזני כפות ומשקולות בצורת קופים ומספרים, גלגלי מספרים ליצירת תרגילים וסט מספרים מגנטיים


1 

לוחות משחק : *

קרא עוד


גן ילדים
חשבון
כיתה א
חשבון
כיתה ב
חשבון
יסודי
כיתה א -ו
כיתה ג
חשבון