WeDo 2.0 מבית לגו® חינוך פותחה על-מנת לעורר להניע ולעניין תלמידים מבתי-ספר יסודיים, ללמוד נושאים הקשורים במדע ובהנדסה. זאת, דרך שימוש במודלים ממונעים מלגו ותכנות פשוט.WeDo 2.0 תומכת בדרך למידה בה הידיים פועלות – וגם השכל, לכל אורך שלבי הלמידה. דרך זו נותנת לתלמידים את הביטחון לשאול שאלות, לבקש את הכלים למצוא את התשובות להן, ולפתור בעיות מחיי היום יום.תלמידים לומדים על-ידי שאילת שאלות ופתירת בעיות. חומר לימודים זה לא מספק לתלמידים את כל מה שהם צריכים לדעת. במקום זאת, הוא גורם להם לתחקר את המוכר להם ולבחון את מה שהם עוד לא מבינים.


1100