משחק מצוין לקטנים ניתן להוציא מהאמצע את החלקים בלי לפרק את הכל