משחק אינטראקטיבי פעיל. מתאים לכל הגילאים ולכל חלל בביה"ס.


1 

קרא עודכיתה ג
ספורט , אלקטרוני
יסודי
כיתה א -ו
כיתה ד
ספורט ,אלקטרוני
כיתה ה
ספורט ,אלקטרוני
כיתה ו
ספורט , אלקטרוני
כיתה ב
ספורט , אלקטרוני
כיתה א
ספורט , אלקטרוני