עיצוב חדרי מייקרספיס

חדר מייקרים  (Makerspace) הוא המרחב השונה והלא שגרתי בבית הספר, שבולט בצבעוניותו ובכך שאינו מנסה להדמות לכיתת לימוד הרגילה.

מייקינג היא יצירה טכנולוגית רב-תחומית שיתופית המשלבת את כל תחומי המלאכה, העיצוב והיצירה עם העולם הדיגיטלי.

על פי דו"ח הורזיין (2015, Johnson) גישת המייקרים הינה אחת ממגמות החדשנות שיעצבו את בתי הספר בשנים הקרובות.