• הרב ישעיהו משורר, פתח תקווה, ישראל
  • 17 דירה 26