בסיס 10 מגנטי להדגמה בסיס 10 מגנטי מודפס ומחולק מאפשר למורה המחשה של המבנה העשרוני ופעולות חשבון שונות. בערכה: 100 אחדות 10 עשרות 10 מאות (בגודל 10*10ס"מ) אלף 1. ביחס של 2 ל 1.


185