לפניכם משחק קלפים שנועדו לזק ולשפר את הקריאה המדוייקת. ניתן לשחק כמשחקי התאמה או כזכרון ובכך, לחשוף את הילדים לתבנית של מילה כדי שיצלם ויזכור ובכך יעשיר את אור המילים הראייתי. אוצר המילים ראייתי נרחב - יעזור לילד בקריאת טקסטים ובהבנתם. המשחק נכתב ע"י חגית פרנקל אמסטרדם


30