השעון המתמטי לוח משחק ללימוד השעון האנלוגי לימוד זווית לימוד שטח והקיף  של מעגל חישוב רדיוס  וקוטר . ותרגול לוח הכפל עם השעון .


1 

קרא עוד


יסודי
כיתה א -ו
כיתה ג
הנדסה
כיתה ד
הנדסה
כיתה ה
הנדסה
כיתה ו
הנדסה