השעון המתמטי לוח משחק ללימוד השעון האנלוגי לימוד זווית לימוד שטח והקיף של מעגל חישוב רדיוס וקוטר . ותרגול לוח הכפל עם השעון .


1 

קרא עוד


גן ילדים
חשבון
כיתה א
חשבון
כיתה ב
חשבון
יסודי
כיתה א -ו