מה במשקל משחק לימוד המרות של יחידות משקל קג , גרם


1 

קרא עוד


יסודי
כיתה א -ו
כיתה ג
חשבון
כיתה ד
חשבון
כיתה ה
חשבון