פעולות בשברים משחק ללימוד חיבור חיסור כפל וחילוק של שברים מעורבים שבר מדומה ושלמים


1 

קרא עוד


יסודי
כיתה א -ו
כיתה ג
חשבון
כיתה ד
חשבון
כיתה ה
חשבון